Möjlighet för medlemmarna att lämna förslag inför årsmötet 2023

27 januari, 2023 | Nyhet

Kalmar FF håller årsmöte måndagen den 13 mars 2023. Enligt stadgarna har medlemmarna rätt att senast 30 dagar före årsmötet lämna förslag till valberedningen vad gäller de val – ordförande, styrelse, revisorer och valberedning – som ska genomföras på årsmötet. Det innebär i praktiken att eventuella namnförslag ska lämnas till info@kalmarff.se senast den 10 februari 2023.

Medlemmarna har också möjlighet att lämna förslag gällande föreningens verksamhet i övrigt. Sådana förslag ska lämnas till styrelsen via sportkontoret på samma e-post adress som ovan, senast 21 dagar före årsmötet.

Styrelsen i Kalmar FF

Annons