Ökad satsning på samhällsengagemanget Kalmar FF med hjärtat

14 februari, 2020 | Nyhet

Föreningen ökar upp satsningen på samhällsengagemangetKalmar FF med Hjärtat.

Idag på alla hjärtans dag presenterar vi i Kalmar FF en utökad satsning på föreningens​ ​samhällsengagemang: Kalmar FF med hjärtat​.​ ​Föreningen har sedan flera år tillbaka haft aktiviteter för att bidra till ett bättre samhälle och för att göra skillnad för människors välmående ute i samhället. Med start säsongen 2020 kommer vi tillsammans med vårt nätverk att öka satsningen, framförallt lokalt och regionalt men även internationellt, genom att Kalmar FF med Hjärtat valt att stödja Unicef som i sin tur kämpar över hela världen för alla barns rättigheter.

I den ökade satsningen får även föreningens ungdomslag och A-lag en central roll där båda delarna engageras i de aktiviteter som ingår under Kalmar FF med hjärtat. Tillsammans vill vi stärka möjligheterna för att göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Det står även klart att tidigare spelaren och numera U13-ledaren Jon Björklund kliver in som ideell samordnare för Kalmar FF med Hjärtat. Från spelartruppen har lagkaptenen Viktor Elm tackat ja till att bli ambassadör för satsningen. Det innebär att han kommer vara delaktig i olika aktiviteter och synas i den kommunikationen som görs med Kalmar FF med Hjärtat. Viktor har även på eget initiativ tagit fram en aktivitet där han tillsammans med övriga spelare i A-laget kommer genomföra kontinuerliga skolbesök under säsongen 2020 för att bl.a. högläsa för barnen och som förebilder berätta om vikten av att vara en en bra kompis. Detta initiativ går nu under namnet Kompis FF som kommer utvecklas under resans gång tillsammans med vår ambassadör. Som ambassadör kommer Viktor även att ingå i den styrgrupp som kommer att bildas. Där kommer föreningen aktivt arbeta för att få in huvudpartners som kan få Kalmar FF med Hjärtat att växa till att bli en kärnverksamhet inom föreningen med återkommande aktiviteter som är hållbara långsiktigt.

Lucas Nilsson, klubbchef Kalmar FF
– Att få bidra till ett bättre samhälle är viktigt. Kalmar FF går just nu igenom en tuff tid vid sidan av fotbollsplanen och att då samtidigt öka denna satsning är bra. Oavsett hur tufft vi har det finns det människor som har det betydligt jobbigare ute i vårt samhälle, där vill vi vara med och påverka som elitförening för att göra skillnad. Vi känner oss bra rustade inför den nysatsning som nu görs och vi har samlat på oss erfarenhet den senaste tiden kopplat till det arbetet som har gjorts innan och på andra orter. Det känns väldigt inspirerande med en ökad satsning på samhällsengagemang och det finns en stor vilja i Kalmar FF att få vara med och påverka ute i samhället. Kalmar FF engagerar många genom fotbollen och kan vi bara hjälpa en eller två personer så är det värt allt. Den kraften vi har i föreningen vill vi ta vara på och sprida positiva värderingar och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Jon Björklund, samordnare för Kalmar FF med Hjärtat
– Jag har följt föreningen på nära håll under de senaste åren och varit intresserad av arbetet runt Kalmar FF med Hjärtat, en oerhört viktig del för föreningens utveckling men där jag tycker att Kalmar FF med Hjärtat hamnat lite i skymundan. I samband med att jag nu varit ungdomsledare en tid blev det naturligt med tanke på föreningens tuffa situation att hjälpa till med den ökade satsningen runt Kalmar FF med Hjärtat som ideell samordnare. Som ungdomsledare i U13 anser jag att ett av våra viktigaste fokusområden nu är att få in barn- och ungdomsperspektivet i vårt arbete. Vi har idag ca 350 barn och ungdomar i träning vilket i sig utgör föreningens största samhällsnytta. Därför ser vi nu till att vår ungdomsverksamhet får en central roll i vårt fortsatta arbete med Kalmar FF med Hjärtat genom att barnen och ungdomarna också får möjlighet att skapa aktiviteter och projekt runt Kalmar FF med Hjärtat. Dessutom blev Barnkonventionen lag från den 1 januari 2020 (FN:s konvention om barnens rättigheter) och därför såg vi det som naturligt för Kalmar FF med Hjärtat att stödja Unicef med vår nya kampanj Årets Värvning för att med gemensamma krafter och initiativ under 2020 värva in så många Världsföräldrar som möjligt. En inspirerande del är att stödet till Unicef och vissa aktiviteter kommer ske i samarbete med den lokala frivillighetsorganisationen i Kalmar.

Annika, Bränning, Biträdande chef företagssamarbeten UNICEF Sverige
– ​Vi ser mycket positivt på Kalmar FF:s engagemang för barn och ungdomar med både lokala aktiviteter och kampanjen ”Årets värvning” till förmån för UNICEFs arbete med barns rättigheter runt om i världen.

Det här är Kalmar FF med Hjärtat som vilar på fem verksamhetsområden

1. Vi stödjer Unicef genom kampanjen Årets Värvning
Vår utgångspunkt för att stödja Unicef är att vi vill arbeta för alla barns rättigheter lokalt, regionalt och internationellt samt att vi ska bidra till att barnkonventionen efterlevs (lag fr.o.m. den 1 januari 2020). Kalmar FF med Hjärtat har skapat kampanjen Årets Värvning som stödjer Unicef via insamlingar som i sin tur genererar värvningar av Världsföräldrar under 2020, vilket kommer visualiseras och bli tydligt på vår hemsida kalmarff.se.

2. Vår ungdomsverksamhet
Vår ungdomsverksamhet med ca 350 barn och ungdomar utgör idag en viktig del av föreningen och dess samhällsengagemang. Genom att barnen och ungdomarna själva får vara med och hjälpa till med Kalmar FF med Hjärtat och dess aktiviteter skapar vi en hållbar utveckling för föreningen. Ungdomsverksamheten,​ som även består av vårt U-lag för barn med funktionsnedsättningar, ​kommer bl.a att arbeta med Matchvärdar, Kalmar FF med hjärtat-dagen, Utbildningsdagar och Världens Barn loppet.

3. Matchvärdar
Vi vill att vår ungdomsverksamhet ska få en central roll i arbetet med Kalmar FF med Hjärtat och därför kraftsamlar vi inför varje allsvensk hemmamatch där våra ungdomslag är delaktiga i match-arrangemanget. Våra ungdomslag kommer tillsammans skapa en härlig atmosfär före och under matcherna vid vårt nya Kids Fans Zone samt värva Världsföräldrar till Unicef och hjälpa till i kioskerna.

4. Kompis FF
Våra A-lagsspelare besöker skolor i kommunen och uppmuntrar eleverna till läsning, rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och spelarna finns där för vardagliga samtal med barnen och berättar om gemenskap, laganda och hur man ska vara som en bra lagkamrat och kompis. I samarbete med Unicef:s lokala frivillighetsorganisation siktar vi även på att barnen får lära sig mer om barns rättigheter samt att de får möjlighet att skapa egna insamlingskampanjer. A-lagsspelarna blir även mentorer för våra ungdomslag där olika spelare kopplas till olika lag med kontinuerliga besök under året.

5. Fotboll med Hjärtat
Fotboll med Hjärtat är vårt utbildningspaket för ungdomstränare som vänder sig till barn- och ungdomsföreningar/lag i vår region. Vi tror att respekt, bra dialog, samverkan och utbildning utvecklar ungdomsfotbollen och vi vill bygga vår fotbollsfamilj på glädje och gemenskap. Satsningen görs idag tillsammans med Länsförsäkringar i Kalmar län och Smålandsidrotten.

Tidigare KFF-spelaren Jon Björklund kliver in som ideell samordnare för nysatsningen av Kalmar FF med hjärtat.
Annons