Peter Ahlén intervjuar Anders Henriksson inför årsmötet

3 mars, 2021 | Nyhet

Föreningsstämma eller årsmöte. Det råder delade meningar i Kalmar FF om vad som är rätt. Anders Henriksson gick till klubbchefen Markus Rosenlund och frågade vad som står stadgarna.
– Där står årsmöte och då är det väl det. Något annat vågar jag inte säga, haha.
Henriksson är nästan fem minuter sen till avtalad intervjutid. Han kan inte som spelarna hänvisa till Henrik Rydström och en lite längre träning än förväntat.
Men agendan är omfattande, kalendern ganska fulltecknad.
59-åringen är sedan oktober 2019 vice ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, efter ett Nanne Bergstrand-långt engagemang som landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar landsting mellan 2006 och 2019. Utöver det finns en mängd styrelseuppdrag, bland annat på Linnéuniversitetet, KPA AB (styrelsen) och KPA Liv (ordförande).
På torsdag kväll sätter han sig framför datorn för att leda sitt första årsmöte i Kalmar FF efter ett år på posten.
Har du funderat på framtoning, vilket budskap du vill förmedla?
– Jag har funderat mycket på föreningens framtoning, tittat på hur andra hanterar sina årsberättelser och kommit fram till att vi måste beskriva verksamheten lite mer utförligt. Vi har en historia av att vara lite försiktiga med information och att publicera den innan årsmötet. I år gör vi något annat: vi beskriver sporten, Kalmar FF med hjärtat, ungdomsverksamheten, akademi, ekonomi; supporterföreningen och SLO har fått skriva plus att vi offentliggjort den innan, vilket ger medlemmarna möjlighet att vara aktiva på ett annat sätt. Jag hoppas man upplever oss som mer öppna och tillgängliga.
Vad tror du om responsen?
– Svårbedömt. Digitalt är en utmaning, men vi hade 260 besökare på ett medlemsmöte, så vi får se.
Anders Henriksson valde att tacka ja till posten som ordförande i en förening i kris, som skulle hantera ett massivt underskott på ganska exakt tolv miljoner kronor när man gick ur 2019. Likviditeten var ett problem och det egna kapitalet nästan slut.
Stålbadet var visserligen påbörjat, men hur tänkte du?
– Jag har ett starkt engagemang för fotboll i allmänhet och Kalmar FF i synnerhet och kände att det skulle vara väldigt roligt och spännande att få leda föreningen.
Förvånad över att få frågan?
– Ja, det blev jag. Jag tror många tänkte att jag har en annan tung roll och om det skulle vara möjligt att kombinera. Jag blev väldigt glad över frågan.
Vad var det som lockade med uppdraget?
– Kalmar FF är ett jättestarkt varumärke, lokalt, regionalt och nationellt. Pratar man om Kalmar så handlar det väldigt ofta om slottet, Ölandsbron och Kalmar FF. Fotbollen är en gemensam nämnare i många sammanhang även där jag rör mig och något man pratar om över fikat. Vi är en elitförening, men vi är mer än det. Vi är förebild för barn- och ungdomar, vi ska vara loket för att utveckla fotbollen i regionen och vi är en viktig spelare i samhället. Så det finns väldigt mycket som lockar med att engagera sig.
Vad har Kalmar FF betytt för dig innan du blev vald som ordförande?
– Jag har varit medlem under lång tid, haft årskort i många år och varit nära personer som haft ledande roller i föreningen, bland annat Johnny Peterson som var ordförande under flera år. Han var dessutom en nära vän. Johan Assarsson anställde jag som landstingsdirektör en gång i tiden. Så kopplingen har funnits.
Jag ber Anders Henriksson kort sammanfatta det första året som ordförande. Han ler först, sedan börjar han skratta: ”Sa du kortfattat? Det går inte”. Så här kommer en lite längre version.
– Jag kom in i en kraftig ekonomisk neddragning och vi hade med oss en sportsligt turbulent period som pågått i några år och det kulminerade väl med tränarna och kvalmatcherna året innan. V fick med oss ett antal frågor, en del som var påbörjade men inte avslutade, andra vi fick hantera under året.
Henriksson nämner arenafrågan som avslutades under 2020, riskkapitalbolaget som kom på plats, konferens- och restaurangfrågan skulle lösas. Det fanns en del personalfrågor som inte var avslutade, en del avtalsfrågor som dök upp under resans gång och det gjordes förändringar i organisationen, bland annat så anställdes Markus Rosenlund som klubbchef.
– Det var rätt mycket att hantera och utöver det så kom en pandemi, en kris som genomsyrade hela världen, samhället och Kalmar FF och med det frågor som aldrig tidigare funnits på dagordningen. Personligen påbörjade jag en ny resa med att bygga relationer, skapa mig kunskap om föreningen, hur den fungerar, hur kulturen ser ut. Intensivt är nog rätt ord att beskriva det senaste året. Men det har också varit väldigt roligt.
Tuffaste utmaningen i det arbetet?
– Föreningen har under lång tid inte klarat att hantera kontinuiteten och det innebär att en hel del av de frågor som dök upp så saknades historien bakåt. Vi har inte kunnat förutse dem och när de kommit har kunskapen om varför de uppstått inte funnits. Det har varit jobbigt att få struktur, stabilitet och ordning och reda på verksamheten. Egentligen ingens fel, men det blev drastiskt och dramatiskt när kostymen skulle minskas så kraftigt efter 2019.
Trots det kan Kalmar FF redovisa ett överskott på drygt 800 000 kronor. Budgetprognosen pekade på ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Hur har det varit möjligt?
– Det fanns ekonomisk medvetenhet i hela organisationen när vi gick ur 2019: så här kan vi inte hålla på. Många har varit inblandade och gjort ett fantastiskt arbete. Vi som förening har gjort vad vi kunnat, men stödet, det vi fått från stat, kommun, sponsorer och supportrar, har varit helt avgörande.
Jag ska inte be dig recensera tidigare beslut, men kan du säga något om historien, eller varför man hamnade så snett ekonomiskt?
– Varje styrelse fattar beslut utifrån den situation man befinner sig i just då. Det som varit svårt över tid är ju arenafrågan med stora kostnader vid ingången av varje nytt år. En del av problemet är också bristen på kontinuitet och långsiktighet med tanke på alla personalförändringar på nyckelpositioner under kort tid. Sedan ska vi inte glömma bort att Kalmar FF spelat i allsvenskan utan avbrott i 17 säsonger. Att klara av det sportsliga är positivt.
Nu är du väl snäll?
– Varje styrelse fattar beslut utifrån den situation man befinner sig i.
Jag utgår ifrån att man inför 2019 visste om kostnaden för arenan, ändå backar man sju miljoner kronor utöver en budgetprognos på minus fem, totalt tolv miljoner.
– Som sagt, varje styrelse…
Henriksson ler.
Föreningen har bara redovisat svarta siffror ett år tidigare på GFA – premiäråret 2011 – en miljon kronor plus ett nollresultat 2016. Ska medlemmarna se det här som ett trendbrott?
– Ja. Vi måste kunna kombinera sportslig utveckling och samtidigt ha koll på ekonomin.
Har ni kontroll nu?
– Jag pratade på årsmötet förra året om just det, och det kommer jag att ta upp igen. Vi har levt under en tid där vägen varit väldigt ojämn, guppig. Vi har tvingats till ett kortsiktigt fokus, fått hantera det som dykt upp. Resan mot stabilitet är påbörjad och vi har större rådighet över vår egen verksamhet i dag. Vi är fortfarande i en global kris och vi vet inte vad det tar vägen. Förutsättningarna när vi går in i 2021 är positiva med vad vi vet i dag.
Budgetförslaget 2021 handlar om att landa på plus minus noll. Defensivt eller klokt?
– Realistiskt. Vi måste fortsätta budgetera försiktigt och se till att sporten får så bra möjligheter som det bara går inom en tydlig ram. Där är jag inte orolig. Jörgen (Petersson, sportchef) och Markus (Rosenlund) har koll. Där finns samstämmighet och ansvar. Så här ser verkligheten ut, mer än så här kan vi inte ta ut svängarna. I dag budgeterar vi bara det som det finns en säkerhet kring.
Föreningen är redo att lyfta blicken, men, och det är viktigt, omsättningen måste öka för att kunna ta steg menar Henriksson. En tydlig målbild ska formuleras, tidsramen är fem år. Processen är påbörjad och ska inkludera alla: medarbetare, ledare, spelare, medlemmar och supportrar. En processledare är utsedd.
– Vi måste ta fram en modell för hur vi styr och leder så att vi förflyttar oss och håller målbilden levande. Det får inte bli ett dokument som sitter i en pärm på kansliet och samlar damm.
En konkret målbild är att tillsammans med IFK Kalmar bygga en inomhushall på Gasten-området. Den är fortfarande på idéstadiet, kommunen ska kontaktas och KFF-ordföranden ser det som en vinn-vinn-situation för tre parter: KFF, IFK Kalmar och fotbollen i stort.
IFK Kalmar har på sitt årsmöte klubbat igenom en motion där man avser att sätta sig ner med Kalmar FF och diskutera ett eventuellt samgående. Hur ser du på det?
– Frågan är inte ställd än och ställs den så är det i första hand en fråga för ett medlemsmöte. Vi får se vad som händer.
Anders Henriksson var med på Stadsparksvallen i Jönköping i december och såg när Lucas Hägg Johansson gjorde den där fantastiska räddningen på Fredric Fendrich tunga skott som kunde betytt 2-0 till Jönköping Södra och ett helt annat utgångsläge i kvalet. Han såg på nära håll hur små marginaler det är i fotboll och vilka konsekvenser det kan få.
Hur viktig är allsvensk status för att ni ska kunna utveckla föreningen, förbättra ekonomin och växla upp sportsligt?
– Enkelt uttryckt: jätteviktig.
Det har varit många kortsiktiga och dyra lösningar för att undvika degradering. Något ni inte kunde göra förra året med tanke på ekonomin. Den situationen skulle kunna uppstå även i år. Hur är din och föreningens hållning om det skulle hända?
– Vi har ett nytt sätt att arbeta. Den röda tråden ska ge oss långsiktighet, vi har avsatt pengar för en scout och vi ska vara förberedda från dag ett, inte få panik i slutet på säsongen, och den vägen slippa chansa med rekryteringar. Även om det inte går att utesluta något i den här branschen kan vi inte göra investeringar med pengar vi inte har.
Kontinuitet på nyckelposter är väl nödvändigt för att just kontinuiteten ska bli bra. Du är ordförande nummer fem på lika många år. Markus Rosenlund är föreningens femte klubbchef på de senaste fem åren. Är det lugnt nu?
– Haha, hur tänker du? Jag kandiderar ju för omval. Skämt åsido. Kontinuitet är oerhört viktigt. Det visar vår egen historia. Jag hoppas verkligen Markus (Rosenlund) stannar länge. Han gör ett fantastiskt jobb och vi har väldigt bra människor på plats i alla delar av organisationen.
– Sedan är det viktigt för oss i styrelsen att bygga ett klimat så man vill vara kvar i föreningen och utvecklas.
Vad är centralt i styrelsens arbete just nu?
– Vår roll är att lyfta blicken, sätta ramar, följa ekonomin, anställa nyckelpersoner. Tyvärr har det operativa ansvaret varit lite för omfattande. Främst 2019, men också under fjolåret då vi inte hade alla funktioner på plats fullt ut. Det dagliga operativa ansvaret ligger på tjänstemännen och där är vi nu.
Du är van att leda stora organisationer. Kan du omsätta den erfarenheten i en fotbollskontext?
– Jag har lett stora organisationer, varit aktiv i föreningar i 40 år, lokalt, regionalt och nationellt men också varit verksam i bolagsvärlden. Vi är en medlemsförening som existerar på kommersiella villkor och jag känner att jag har med mig båda benen.
Hur agerar en bra ledare i dina ögon – inbjudande, som välkomnar delaktighet och ett bra klimat eller en som pekar med hela handen?
– Enda sättet att förflytta sig är att vi ser samma saker, drar åt samma håll och för mig är det ett lagarbete. Jag försöker ha ett närvarande ledarskap – inte gå in och ta över, peta i detaljer – men ändå vara tillgänglig, synlig. Inkluderande, öppen, lyssnande och ett delegerande ledarskap skulle jag vilja säga.
Årsmötet är digitalt, vilket innebär att man får fixa fika på hemmaplan. Har du köpt någon Kalmar FF-bakelse?
– Vet du vad…jag är allergisk mot ägg och kan inte äta just den. Däremot lovar jag att köpa en till min hustru.

Annons