Supporterföreningens placering på GuldFågeln Arena

1 oktober, 2010 |

Kalmar FF har tagit beslut i frågan var en supporterförening placeras på GuldFågeln Arena

Placeringen blir på del av sektion F, en hörnsektion på sydöstra läktarens övre del. Den tilldelade sektionen är ursprungligen planerad för sittande publik, och av byggtekniska skäl ersätts varje stol/sittplats med en ståplats. Totalt blir det 376 ståplatser på sektionen. 

Kalmar FF har tagit beslut i frågan var en supporterförening placeras på GuldFågeln Arena

Placeringen blir på del av sektion F, en hörnsektion på sydöstra läktarens övre del. Den tilldelade sektionen är ursprungligen planerad för sittande publik, och av byggtekniska skäl ersätts varje stol/sittplats med en ståplats. Totalt blir det 376 ståplatser på sektionen. 

För att också främja den kommande generationen av supporterkulturen finns det en särskild sektion på nedre plan för de yngre fansen (9-14 år), i direkt i anslutning till supporterföreningens sektion på övre. På  denna sektion är det sittplatser. 

Denna lösning är ett resultat av de samtal som förts med olika grupper bland våra supportrar. Kalmar FF tar på detta sätt sitt ansvar för att ge möjligheter till en levande supporterkultur i Kalmar och på GuldFågeln Arena. 

Kalmar FF väljer att distribuera detta genom vår hemsida då det fortfarande inte finns en tydlig organiserad part att diskutera med. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med en vald styrelse för en supporterförening, och att vi då kan presentera hur vi går vidare i denna fråga. 

Kalmar FF har som förening fullt ansvar för våra evenemang och därför finns det ett antal kriterier som Kalmar FF anser att en supporterförening måste uppfylla innan en definitiv överenskommelse kan sättas på pränt. 

Supporterföreningens medlemmar erbjuds plats på del av sekt F under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda: 

  • Supporterföreningen skall varje år ha ett årsmöte där medlemmarna väljer styrelse och ordförande.
  • Supporterföreningen ska upprätta ett medlemsregister.
  • Supporterföreningen upprätthåller ordningen på den upplåtna sektionen tillsammans med Kalmar FF:s personal.
  • Vid köp av årskort/biljett till supporterföreningens sektion skall medlemsbevis uppvisas innan köpet. Pris för säsongskort är 2.200 kronor för år 2011.
  • Vid insläpp till supporterföreningens sektion F skall Säsongskort/biljett uppvisas tillsammans med personligt medlemsbevis i supporterföreningen.
  • Kontakt med Kalmar FF upprätthålles angående resande inför bortamatcher där också reseansvarig ska utses.

Översikt av supporterföreningens placering visas på bifogad ritning.

Annons