Valberedningens förslag till årsmötet 2012

17 januari, 2012 |

Valberedningens förslag till ny ordförande och styrelse i Kalmar FF 2012

Valberedningens förslag till ny ordförande och styrelse i Kalmar FF 2012

Vid Kalmar FF:s årsmöte i mars 2011 tillsattes en valberedning bestå­ende av Thorbjörn Bogefors, Folke Ellborg och Carl-Johan Nordheim.  Redan under sensommaren 2011 stod det klart att Johnny Petersson inte står till förfogande för omval som ordförande, eftersom han hade för avsikt att flytta till Stockholm senare under hösten. Tämligen omgående efter Johnnys besked inleddes valberedningens arbete med åtskilliga möten och samtal med personer inom såväl FF:s organisation som andra personer med FF-anknytning. Detta för att bilda oss en uppfattning om hur styrelsearbetet bedrivs i dagsläget och de utmaningar föreningen står inför i framtiden.

Valbered­ningen har därefter dis­kuterat ett 30-tal namn på personer med skilda kompetenser – män som kvinnor – som säkert alla skulle göra ett utmärkt arbete inom Kalmar FF:s styrelse. Men antalet tillgäng­liga plat­ser i styrelsen är natur­ligtvis som alltid begränsat, varför det i slutänden bara kan bli enstaka personer som får den konkreta frågan om man vill ingå i Kalmar FF:s sty­relse.   

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid Kalmar FF årsmöte den 14 mars 2012 föreslå årsmötet att styrelsen får följande sam­man­sättning:

Nyval av ordförande för ett år:

Ronny Nilsson, Kalmar – 63 år

Lär knappast behöva en närmare presentation för personer med FF-sympatier. Ronny är född och uppvuxen i Kalmar och är en välkänd och uppskattad kalmarprofil från en rad olika sammanhang.

Ronny har en lång karriär bakom sig såväl lokalt, nationellt som interna­tionellt. Först inom Ericsson koncernen under många år och därefter inom Flextronics International där han hade ansvarat för en rad fabriker runtom i världen med totalt 12 000 anställda.

Ronny Nilsson har varit engagerad på olika positioner inom Kalmar FF sedan 1992 då han valdes in i styrelsen med ansvar för marknadsfrågor. Kort därefter tillträdde han som ordförande. En position som han upp­rätthöll fram till 2004. De senaste 5-6 åren har Ronny i egenskap av projektledare haft ansvaret för förverkligandet av Guldfågeln Arena med allt vad det innebär. Ronny som f.ö. är hedersordförande i Kalmar FF, är dessutom tillbaka i styrelsen som ledamot sedan årsmötet 2011.

Valberedningen har med glädje mottagit Ronnys positiva besked på vår förfrågan om att föreslå honom som ny ordförande i Kalmar FF vid årsmötet 2012.

Omval för en period av två år:
Lars Mattsson, Kalmar
P-O Persson, Kalmar
Björn Åfors, Kalmar 

Nyval för en period av två år:

Jonas Persson, Danderyd – 45 år

Jonas Perssons namn klingar säkert välbekant för dem som följer Kal­mar FF på nära håll. Jonas är kalmarkillen som fick världen som sitt ar­betsfält. Efter studentexamen vid Stagg 1985 jobbade han länge som sportjournalist på Östran, Barometern och Syd­svenskan innan han tog examen i internationell ekonomi vid Lunds Uni­versitet 1992. Efter ett par år som konsult i Lund grundade Jonas 1994 företaget IEC in Sports AB och blev samtidigt dess VD. IEC blev med ti­den ett stort välrenommerat företag som jobbar med TV-rättigheter till hundratals sportevenemang och TV-produktioner runtom i världen, bl.a. VM i friidrott och damtouren i tennis. Företaget köptes 2007 av mediajätten Lagarde som är noterat på Paris­börsen. Jonas har fr.o.m. 2012 en roll som rådgivare i IEC.  

Jonas har sin fotbollsbakgrund i Ljungbyholms GoIF och är numera vete­ranspelare och ungdomstränare i Danderyds SK.

Här följer Jonas egen kommentar till valberedningens förslag om en sty­relsepost för Jonas.
Kalmar FF har sedan jag var en liten pojke betytt oerhört mycket för mig. Jag missade aldrig en match på Fredriksskans efter jag fyllt nio år och jag har alltid följt klubben var jag än befunnit mig i världen. Sedan ett antal år tillbaka har jag även haft ett visst affärsmässigt engagemang i Kalmar FF genom sponsor- och TV-avtal, samt genom turneringen Copa del Sol. Det har alltid varit mycket positivt att ha med Kalmar FF och dess personal och ledare att göra. Det gör att jag skulle se det som en stor förmån att få bidraga med en del av mina snart 20 års erfarenheter inom kommersiell idrott.”

Thomas Johansson, Kalmar – 48 år

En gemensam nämnare för Ronny, Jonas och Thomas är att de alla varit företagsledare i bolag med omfattande internationella affärer i en konkur­rensutsatt miljö.

Thomas kommer ursprungligen från Alstermo i Nybro kommun. Bopålarna flyttades till Kalmar 1990 och 1998 började han vid Norden. Thomas inledde sin karriär på Norden som ekonomichef för att 2004 till­träda sin nuvarande befattning som VD för Norden Machinery AB. Nor­den är som bekant ett av Kalmars allra största industriföretag, med global verk­samhet som täcker alla kontinenter.

Thomas har själv spelat fotboll på division 5 nivå med Alstermo IF och har där gjort inte mindre än 300 A-lagsmatcher lite drygt.

Thomas egna ord till valberedningens förslag:
Får börja med att tacka för förtroendet. Ser fram emot det nya uppdra­get. Målet måste ju vara att etablera KFF som en topp 4-klubb med Eu­ropaspel varje år. Infrastrukturen med en toppmodern arena, tränings­anläggning och en bra organisation finns ju redan på plats. Nu gäller det att förvalta detta på bästa sätt.” 

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:
Johan Damne, Kalmar
Johanna Brolin, Kalmar

Kalmar, 2012-01-17
Valberedningen i Kalmar FF

Annons