Valberedningens förslag till ny ordförande i Kalmar FF 2018

18 januari, 2018 |

Strax före jul stod det klart att Mattias Rosenlund övergår till rollen som klubbchef för Kalmar FF på permanent basis. Därmed lämnar han också formellt ordförandeskapet för föreningen i samband med kommande ordinarie årsmöte i mars 2018. Valberedningen som varit igång med sitt arbete sedan hösten 2017 har efter beskedet från styrelsen och Mattias diskuterat kravspecifikation och lämplig profil för en tillträdande ordförande för KFF.

Strax före jul stod det klart att Mattias Rosenlund övergår till rollen som klubbchef för Kalmar FF på permanent basis. Därmed lämnar han också formellt ordförandeskapet för föreningen i samband med kommande ordinarie årsmöte i mars 2018. Valberedningen som varit igång med sitt arbete sedan hösten 2017 har efter beskedet från styrelsen och Mattias diskuterat kravspecifikation och lämplig profil för en tillträdande ordförande för KFF.

Detta arbete har slutförts i dagarna. En helt enig valberedning kommer vid årsmötet i mars föreslå att Johan Assarsson väljs till ny ordförande för Kalmar FF. Johan sitter redan i KFF:s styrelse sedan årsmötet 2017.

Vad gäller förslag till val av övriga styrelseledamöter återkommer valbered-ningen närmare inpå årsmötet.


Valberedningen i Kalmar FF: 
Ulf Gunnarsson, Johanna Brolin, Lars Mattsson, Carl-Johan Nordheim       

Kort presentation av Johan Assarsson, Kalmar – 55 år
Johan arbetar som VD för Inera AB som arbetar med digitalisering och IT-tjänster för framförallt landsting, regioner och kommuner i Sverige. Mest känt är kanske bolaget för tjänsten 1177/vårdguiden där man kan få råd och stöd i olika hälso- och sjukvårdsfrågor. Dessu­tom är Johan sedan några år tillbaka engagerad i ett antal bolagsstyrel­ser inom olika områden.

Dessförinnan har Johan haft en lång karriär i ledande befattningar, bl.a. som lands­tingsdirektör i Kalmar län och som regiondirektör för Västra Götaland. Där-med har han också lång erfarenhet av att leda organisationer på olika ni­våer och ta sig an de utmaningar som organisationerna står inför.

Johan har examen från Lunds Universitet efter att från början ha varit kapten i Mari­nen. Sedan 2011 bor Johan med sin familj i Kalmar.

Kalmar 2018-01-18

 

Annons