Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Kalmar FF:s ordinarie årsmöte 2019

25 februari, 2019 |

Valberedningen inledde sitt arbete inför det kommande årsmötet under sensommaren 2018. Sedan dess har valberedningen haft åtskilliga kontakter och möten med personer med ett hett Kalmar FF-engagemang som gemensam nämnare. Vidare har föreningens medlemmar på sedvanligt sätt haft möjlighet att föreslå personer som man anser vara lämpliga för ett styrelseuppdrag. Utöver detta har valberedningen naturligtvis träffats internt vid många tillfällen för att diskutera styrelsens sammansättning under 2019.  

Valberedningen inledde sitt arbete inför det kommande årsmötet under sensommaren 2018. Sedan dess har valberedningen haft åtskilliga kontakter och möten med personer med ett hett Kalmar FF-engagemang som gemensam nämnare. Vidare har föreningens medlemmar på sedvanligt sätt haft möjlighet att föreslå personer som man anser vara lämpliga för ett styrelseuppdrag. Utöver detta har valberedningen naturligtvis träffats internt vid många tillfällen för att diskutera styrelsens sammansättning under 2019.  

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid det ordinarie årsmötet den 13 mars 2019 att föreslå nedanstående val till styrelse och revisorer för det kommande verksam­hetsåret. 

Antal styrelseledamöter
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst sex och högst elva le­damöter. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara oföränd­rat nio under det kommande året.

 

Styrelsens sammansättning
Ledamoten Anna Karlsson med utgående mandatperiod har avböjt omval och står såle­des inte till förfogande vid årsmötet:

Nyval av ordförande för ett år
Jonas Persson  (se presentation nedan)                                 

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod
Karin Ekebjär
Johan Jaensson
Thomas Johansson
Per Stephani

Nyval av ledamöter för en period av två år: 
Martin Bergvall Nilsson   (se presentation nedan)
Johan Göransson                             -”-
Joachim Lantz                                   -”-
Maria Schwarz                                   -”-

 

Val av revisorer för en tid av ett år:
Auktoriserade revisorn FAR Per Eriksson med auktoriserade revisorn FAR Da­niel Foleby som ersättare. 

Kalmar 2019-02-24

Valberedningen i Kalmar FF
Anders Nyblom  Johanna Brolin  Lars Mattsson  Carl-Johan Nordheim

 

Förslag till nyval

Jonas Persson, Danderyd – 52 år  (ordförande)
Jonas Persson har suttit i Kalmar FF:s styrelse sedan 2012. De senaste tre åren har han haft uppdraget som vice ordförande och har vid två tillfällen fått rycka in som tillförordnad ordförande.

Jonas bor sedan många år i Danderyd, men kommer från Kalmar och har haft sitt fotbollshjärta i Kalmar FF sedan barnsben. Under och efter skoltiden i Ljungbyholm och på Stagg jobbade han länge som sportjournalist på Östran. Därefter blev det Barometern, Syd­svenskan och Expressen innan han tog examen i internationell ekonomi vid Lunds Uni­versitet 1992. Efter ett par år som konsult i Lund grundade Jonas 1994 företaget IEC in Sports AB och blev samtidigt dess VD. IEC blev med ti­den ett stort välrenommerat företag som jobbade med TV-rättigheter till hundratals sportevenemang och TV-produktioner runtom i världen, bl.a. VM i friidrott och damtouren i tennis. Företaget köptes 2007 av den franska mediajätten Lagardere och Jonas fanns kvar tom början av 2013. Från 2015 har Jonas på nytt engagerat sig i

TV-sportbranschen, bl.a. genom företagen Commercial Sports Media, DMC in Sports och Sportway. Sitt huvuduppdrag har Jonas i Commercial Sports Media, som bl.a. är exklusiva rådgivare åt ishockeyligorna i Sverige, Finland och Norge.

Jonas har sin fotbollsbakgrund i Ljungbyholms GoIF och har under de senaste tio åren haft flera uppdrag i fotbollsklubbarna i Danderyd. Han har utifrån styrelsen och andra ledaruppdrag bl.a. varit med på IFK Stocksunds tillväxtresa från 2013. Föreningen har idag egna anläggningar, 800 aktiva medlemmar och ett herrlag i division 2 samt kompletta årgångar på herr-, junior- och pojksidan. Jonas har idag inget engagemang i IFK Stocksund, men finns med på ett hörn i lagledningen runt FC Djursholms division 1-lag för damer.

Här följer Jonas egen kommentar till valberedningens förslag om en ordförandepost för honom:
“Kalmar FF har alltid betytt väldigt mycket för mig och SM-guldet 2008 är ett av de enskilt största ögonblicken för mig någonsin alla kategorier. Jag har jobbat med professionell idrott i hela mitt yrkesverksamma liv och är väl medveten om att det ständigt handlar om att skapa rätt förutsättningar för att kunna nå sina mål. Styrelsen i Kalmar FF och dess dagliga organisation måste ständigt arbeta för att skapa mer resurser till verksamheten. Under 2018 tog föreningen två väldigt viktiga steg för att skapa bättre förutsättningar i och med försäljningen av arenan och att vi lyckades knyta till oss ett mycket erfaret och kompetent tränarpar. Samtidigt är det viktigt att de som är i ledande positioner i föreningen är lyhörda för inställningen från våra viktigaste intressenter, inte minst från vår uppdragsgivare, som är alla medlemmar i Kalmar FF.” 

Martin Bergvall Nilsson, Kalmar – 35 år
Martin är en välkänd kalmarprofil som man förknippar med begrepp som kreatör och entreprenörskap i dess mest positiva bemärkelse. Han har tillsammans med sin kompan­jon med åren drivit upp en omfattande hotell- och restaurangrörelse.

Kallskän­ken, Restaurang Postgatan, Villa Solbacken är krogar som snart sagt varje

kal­marbo känner till. På senare år har expansionen fortsatt även på andra sidan Ölands­bron. De som följer digitala medier vet också att Martin förekommer flitigt med idéer, debattinlägg och synpunkter i stort som smått. Ja, den gode Martin har många strängar på sin lyra. Det har väl knappast undgått någon att Martin också visar fina skådespe­lartalanger i föreställningen om Jeanssondynastin som går för fulla hus i Kal­mar sedan länge.

Martin är en genuin kalmarkille som numera bor centralt i Kalmar med sin familj bestå­ende av fru och tvåårig dotter. 

Kopplingen till Kalmar FF har funnits sedan barnsben. Som så många andra började ”FF-karriären” med att samla flaskor och burkar under norra träläktaren. Nästa steg blev i rollen som bollkalle i div II säsongen 1997. För den stora fotbollsallmänheten i Kalmar är Martin känd som uppskattad matchspeaker 2008-2017. Efter ett kort uppe­håll 2018 kan vi hälsa honom välkommen tillbaka vid mikrofonen innevarande sä­song.

Martins tankar om Kalmar FF är att det är regionens kanske starkaste varumärke med en av landets finaste arenor. Föreningen har en väldig potential samtidigt som man står inför stora utmaningar. Vidare säger han sig gilla tydlighet och vill därför medverka till att ta fram tydliga mål och rätt förutsättningar på kort och lång sikt för att för­eningen ska kunna öka såväl intäkter som publiksiffror. Även transparensen gente­mot medlemmarna kan förbättras.      

 

Johan Göransson, Färjestaden – 37 år
Johan har på senare år figurerat relativt flitigt i lokal massmedia i samband med frå­gor som rör turismutveckling i vår region. Senast hamnade han i strålkastarljuset när han i höstas utnämndes till turistchef på Öland, ett av Sveriges största och viktig­aste besöksmål. 

Ursprungligen kommer Johan från Blekinge och kom till kalmartrakten när han bör­jade på fotbollsgymnasiet. Nästa anhalt Växjö, där han tog examen i Coaching and sport management vid Linnéuniversitet kompletterat med ekonomisk utbildning vid LNU i Kalmar. Yrkeskarriären inleddes vid Smålandsidrotten/Riksidrottsförbundet under 6 år fortsatte i Regionförbundet under ett antal år med att stötta länets kommu­ner och Gotland inom områdena idrottsturism och evenemang. Nästa arbetsgivare blev Destination Kalmar där han hade ansvar för idrottsturism vilket mer konkret hand­lade om stora tunga arrangemang som Ironman, IrunKalmar, U-21 landskamper på Guldfågeln, m.m. Inte att förglömma UEFA Dam-EM 2013 i Kalmar som Johan basade för. Till detta kan läggas specialuppdrag för Svenska Fotbollförbundet och UEFA vid Europa-League finalen på Friends Arena 2017.

Som kuriosa kan nämnas att Johan delade lägenhet med en viss Henrik Rydström när han kom till Kalmar 1997, båda f.ö. med Listerby IK som gemensam moderklubb. Fotbollskarriären passerade därefter Kalmar FF, Lindsdals IF, Karlskrona AIF och Färjestadens GoIF. I den senare klubben arbetar han alltjämt aktivt som le­dare/ungdomstränare.

Familjen bestående av fru och två barn i yngre skolåldern har valt att slå ned sina bopålar i Färjestaden.

Johan hoppas och tror att han i styrelsearbetet skulle kunna bidra med erfarenheter och kompetens från det kontaktnät som han under årens lopp byggt upp inom fotbol­len, såväl nationellt som internationellt. Utöver detta är marknadsföring och kommu­nikat­ion hörnstenar i hans nuvarande anställning som turistchef.   

Joachim Lantz, Kalmar – 41 år
Presentation egentligen överflödig för varje person med FF-sympatier. Joachim har i det närmaste fötts in i föreningen. Började spela fotboll i KFF redan som sexåring för att därifrån ta sig hela vägen till A-truppen, krönt med ett lärlingskontrakt 1995. Under denna period hann Jocke vara såväl knattegäst, programbladsförsäljare som boll­kalle. Efter att ha pluggat i Västerås under två säsonger var han tillbaka i FF år 2000 och spelade här t.o.m. 2010. Han var därmed i högsta grad delaktig i den hittills mest framgångsrika perioden i Kalmar FF:s historia. 

Joachim är sambo, har fem barn i åldrarna 1-16 år och är bosatt i Djurängen. Efter avslutad utbildning till Ekologisk ekonom arbetar han sedan 2001 som miljökon­sult på Vatten och Samhällsteknik AB.

Sedan Joachim slutade sin aktiva karriär för sex år sedan har han haft olika tränarrol­ler i IFK Berga och numera tränar han Hossmo BK. Parallellt har han fortsatt följa Kalmar FF på nära håll, bl.a. genom att medverka i Radio Kalmars FF-podd och vara leda­mot i FF:s Historiska Akademi. Ränderna går aldrig ur. Ingen kan tvivla på att Joachim är röd djupt i själen efter att på olika sätt brunnit för KFF under 35 år.

Det finns även gedigen styrelseerfarenhet i Joachims CV. Dels i företaget där han jobbar och även efter sex år i föreningen Kalmarsund Vind. Som styrelsemedlem i Kalmar FF hoppas Jocke därmed kunna bidra med erfarenheter från såväl styrelsearbete som en lång karriär som fotbollsspelare på elitnivå. Dessutom har han ett stort kontaktnät i Kalmar, inte minst inom fotbollskretsar, som lär komma väl till pass.

 

Maria Schwarz, Kalmar – 50 år
Maria är växjötjejen som efter avslutade studier 1992 tog vägen österut till kusten och Kal­mar. Familjen – make och två killar 18 respektive 12 år – bor i Djurängen vintertid och spenderar sommarsäsongen på Drag.

Studierna vid Högskolan i Växjö – nuvarande Linnéuniversitetet – ledde fram till en civilekonomexamen. Yrkeskarriären inleddes på Handelsbanken och fortsatte däref­ter på CAWO AB, numera Skanditrä, där Maria var ekonomiansvarig. 1999 tog hon så steget över till Kalmar Energi där hon under årens lopp har haft en rad viktiga

befatt­ningar såsom elhandlare, controller och ekonomichef. Sedan sex år tillbaka är Maria Chef affärsstöd inom företa­get vilket innebär ett totalansvar för HR, verksam­hets- och affärsutveckling samt ekonomiavdel­ningen. Till detta kan läggas VD i dotterbola­get Kalmar Energi Försälj­nings AB.

På fritiden ägnar sig Maria gärna åt löpning och då med förkärlek för längre sträckor. Vidare följer hon allt som oftast sönernas innebandymatcher i CL98. I sistnämnda förening har hon dessutom varit kassör under en femårsperiod (2012-2016). Andra föreningsuppdrag har varit att starta upp och driva de medlemsägda ekono­miska föreningarna Kalmarsund Vind och Kalmarsund Sol.

Maria menar att Kalmar FF är viktigt för hela Kalmarregionen och laget engagerar kalmarborna i med och motgång. ”Jag brinner för föreningslivet och de möten som idrotten skapar. Jag tror att jag som styrelsemedlem i KFF skulle kunna bidra med struktur och kompetens inom framförallt ekonomi.” 

 

 

Annons