Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Kalmar FF:s ordinarie årsmöte 2022

21 februari, 2022 | Nyhet

Valberedningen inledde sitt arbete inför det kommande årsmötet under sensommaren 2021. Sedan dess har valberedningen haft åtskilliga kontakter och möten med personer engagerade i olika roller i och runt Kalmar FF. Utöver detta har valberedningen regelbundet träffats internt i såväl fysiska som digitala möten. Alla dessa kontakter har syftat till att få in synpunkter och få en uppfattning om hur styrelsearbetet bedrivits under det gångna året. Och inte minst bedöma om styrelsen behöver förstärkas inom något speciellt kompetensområde. Slutligen har föreningens medlemmar på sedvanligt sätt haft möjlighet att komma med förslag på personer som man bedömer skulle vara en tillgång i styrelsearbetet. 

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid det ordinarie årsmötet den 7 mars 2022 att föreslå nedanstående val till styrelse och revisorer för det kommande verksamhetsåret. 

Antal styrelseledamöter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst sex och högst elva ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara 

oförändrat nio under det kommande året.

Styrelsens sammansättning

Ledamoten Johan Jaensson med utgående mandatperiod, har efter sex år i styrelsen valt att dra sig tillbaka och avböjer därmed omval vid årsmötet.

Omval av ordförande för ett år:

Anders Henrikson

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:

Martin Bergvall Nilsson

Johan Göransson

Joachim Lantz

Omval av ledamöter för en period av två år:

Karin Ekebjär

Thomas Johansson

Per Stephani

Andreas Öhlin

Nyval av ledamot för en period av två år:

Lotta Petersson  (se presentation nedan)

Val av revisorer för en tid av ett år:

Auktoriserade revisorn FAR Per Eriksson med auktoriserade revisorn FAR Viktor Fredriksson som ersättare. 

Kalmar 2022-02-16

Valberedningen i Kalmar FF

Anna Karlsson  Lars Mattsson  Carl-Johan Nordheim Anders Nyblom

Förslag till nyval:

Lotta Petersson, Kalmar – 57 år

Lotta är en välkänd profil i kalmartrakten såväl inom sin civila gärning som inom fotbollen. En äkta kalmartjej skulle man kunna tillägga, uppvuxen i Oxhagen och numera boende på Tegelviken med maken Anders. Har två vuxna barn och barnbarn.  

Lotta pluggade till polis i Stockholm i slutet av 1980-talet och har sedan dess haft en rad olika tjänster inom polisväsendet. Bl.a. har hon under ett par år varit lärare på Polishögskolan. Sedan ett par år tillbaka är Lotta polisintendent och chef över polisverksamheten i sex kommuner i inlandet av Småland, med tjänsteplacering i Nybro.

Många känner Lotta genom hennes långa förflutna inom damfotbollen i Kalmar. Hon har en gedigen fotbollsbakgrund som spelare i IFK Kalmar i näst högsta divisionen under en tioårsperiod. A-lagsdebuten skedde f.ö. i samband med en förmatch till KFF – IFK Göteborg på Fredriksskans. Vid den tiden var hennes idol FF-legendaren Kenneth Bojstedt. Utöver den egna spelarkarriären har Lotta även tränat dotterns lag i Läckeby och Lindsdal och som de flesta säkert känner till varit IFK Kalmars ordförande åren 2019-2020. 

Med den bakgrund Lotta har inom såväl sitt arbete som inom idrotten ger hon uttryck för sin syn på betydelsen av mjuka värden: ”Mitt samhällsengagemang bygger mycket på att jag tror att människor mår bra av att göra saker tillsammans och att föreningslivet och övriga civilsamhället har en viktig roll i det sammanhanget. Att känna gemenskap och dela glädje tillsammans slår det mesta.” 

Annons