Valberedningens förslag till styrelse och revisorer vid Kalmar FF:s ordinarie föreningsstämma 2016

16 februari, 2016 |

Valberedningen presenterar sina förslag gällande de val som ska göras på föreningsstämman 15 mars.

Vid Kalmar FF:s senaste föreningsstämma i mars 2015 utsågs en valbered­ning bestående av Thorbjörn Bogefors, Anna Karlsson, Ulf Gunnarsson och Carl-Johan Nordheim.

Valberedningen presenterar sina förslag gällande de val som ska göras på föreningsstämman 15 mars.

Vid Kalmar FF:s senaste föreningsstämma i mars 2015 utsågs en valbered­ning bestående av Thorbjörn Bogefors, Anna Karlsson, Ulf Gunnarsson och Carl-Johan Nordheim.

 Det krävs en ganska lång och mödosam process innan valberedningen fått alla pusselbitar på plats och kan presentera ett komplett förslag till styrelse och revisorer. Arbetet brukar därför inledas redan under sensommaren året före nästkommande föreningsstämma (årsmöte). Åtskilliga möten och sam­tal ska hållas med styrelse, ledning och andra personer med stort Kalmar FF-engagemang. Dessutom ska medlemmarna ges möjlighet att säga sitt och komma med namnförslag. Alla dessa kontakter syftar till att valbered­ningen ska kunna bilda sig en uppfattning om hur styrelsearbetet bedrivits un­der det gångna året och hur kommande utmaningar ser ut på kort och lång sikt. Denna genomgång påverkar sammansättningen av styrelsen, där strä­van är att hitta olika kompetenser som kompletterar varandra.

 Till den ordinarie föreningsstämman den 15 mars 2016 föreslår valbered­ningen nedanstående val till styrelse och revisorer för det kommande verksam­hetsåret.

 Antal styrelseledamöter

 Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst sex och högst elva le­damöter. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara nio under det kommande året.

 Styrelsens sammansättning

 Följande ledamöter med utgående mandatperiod har avböjt omval och står således inte till förfogande på föreningsstämman:

 Anders Nyblom (ordf), Lars Mattsson och Björn Åfors.

 

Nyval av ordförande för ett år:

 Mattias Rosenlund (en presentation av Rosenlund infördes på Kalmar FF:s hemsida den 18 januari 2016)

 

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:

 Johanna Brolin

Ronny Nilsson

Rickard Teern

 

Omval av ledamöter för en period av två år:

 Thomas Johansson

Jonas Persson

P-O Persson

 

Nyval av ledamöter för en period av två år:

 Anna Barkevall (se nedan)

Johan Jaensson (se nedan)

 

Val av revisorer för en tid av ett år:

 Auktoriserade revisorn FAR Per Eriksson med auktoriserade revisorn FAR Da­niel Foleby som ersättare

  

Kalmar 2016-02-16

 

Valberedningen i Kalmar FF

 

Thorbjörn Bogefors  Anna Karlsson  Ulf Gunnarsson  Carl-Johan Nordheim

 

 

Kommentarer till förslag till nyval av ledamöter för en period av två år:

 Anna Barkevall, Färjestaden/Böda –  40 år

 Anna är född och uppvuxen på norra Öland och flyttade efter ett antal år i Stock­holm och Göteborg tillbaka med familjen 2008. Familjen består av ma­ken Martin som är en passionerad Kalmar FF-are och barnen Lovis och Lasse. Sedan 2006 driver Anna familjeägda Böda Sand som under en 10-års period utvecklats från camping till en fullfjädrad semesteranläggning. Anna är i grunden marknadsekonom och har tidigare jobbat med nationell mark­nadsföring inom upplevelse- och resebranschen. Hon har ett brin­nande intresse för Kalmar och Ölandsregionen och skulle sätta en stor ära i att få jobba med ett av regionens starkaste varumärke, Kalmar FF. Om hon blir vald hoppas hon kunna bidra positivt till Kalmar FFs och arenans utveckl­ing genom kunskaper inom marknadsföring och upplevelseindustrin kombine­rat med ett stort engagemang och ett brett kontaktnät.

 

Johan Jaensson, Färjestaden – 46 år

 Johan är i likhet med Anna en tvättäkta ölänning uppvuxen i Mörbylånga, som f.ö. alltid varit ett starkt Kalmar FF-fäste. Numera bor Johan i Färjesta­den med sin familj bestående av hustru och två barn. Utbildningen ledde fram till en civilekonomexamen. Johan har därefter skaffat sig bred erfaren­het från flera olika branscher i sin yrkeskarriär. Han har hunnit med att vara verk­sam på revisionsbyrå, varit VD för ett företag inom sågverksnäringen och jobbat en kortare tid inom fastighetssektorn. Numera är Johan ekono-mi­chef (CFO) på det välrenommerade Kalmarföretaget Electra Swe­den AB.

 Alla som kan sin FF-historia vet förstås att Johan Jaensson har ett förflutet som stabil mittback i Kalmar FF under 90-talet. Det blev totalt 8 säsonger i FF-tröjan.

 

 

Annons