Valberedningens förslag till styrelse

23 februari, 2018 |

Valberedningen har under de senaste månaderna haft en lång rad kontakter och möten med personer som i olika funktioner är engagerade i Kalmar FF. Dessutom har föreningens medlemmar haft möjlighet att komma med namnförslag. Utöver detta har valberedningen naturligtvis träffats internt vid åtskilliga tillfällen för att diskutera styrelsens sammansättning under 2018.  

Valberedningen har under de senaste månaderna haft en lång rad kontakter och möten med personer som i olika funktioner är engagerade i Kalmar FF. Dessutom har föreningens medlemmar haft möjlighet att komma med namnförslag. Utöver detta har valberedningen naturligtvis träffats internt vid åtskilliga tillfällen för att diskutera styrelsens sammansättning under 2018.  

Valberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och kommer vid den ordinarie föreningsstämman den 14 mars 2018 att föreslå nedanstående val till styrelse och revisorer för det kommande verksam­hetsåret.

 
Antal styrelseledamöter
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst sex och högst elva le­damöter. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara oföränd­rat nio under det kommande året. 

Styrelsens sammansättning
Följande ledamöter med utgående mandatperiod har avböjt omval och står såle­des inte till förfogande på föreningsstämman:

– Anna Barkevall
– Mattias Rosenlund (ny klubbchef).

 

Nyval av ordförande för ett år
Johan Assarsson  (en närmare presentation av Johan A infördes på Kalmar FF:s hemsida den 18 januari 2018)

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:
Anna Karlsson
Rickard Teern

Omval av ledamöter för en period av två år:
Johan Jaensson
Thomas Johansson
Jonas Persson
P-O Persson

Nyval av ledamöter för en period av två år:
Karin Ekebjär (se nedan)
Per Stephani (se nedan)

Val av revisorer för en tid av ett år
Auktoriserade revisorn FAR Per Eriksson med auktoriserade revisorn Da­niel Foleby som ersättare. 

Kalmar 2018-02-23 

Valberedningen i Kalmar FF
Ulf Gunnarsson 
Johanna Brolin 
Lars Mattsson 
Carl-Johan Nordheim

 

Kommentarer till förslag till nyval av ledamöter för en period av två år

Karin Ekebjär, Kalmar –  53 år
Karin är länsturismsamordnare på Regionförbundet i Kalmar län. Där arbetar hon med strategiska upplägg, utveckling och samordning av besöksnäringen i hela Kalmar län. I besöksnäringen ingår även idrottsturism och evenemang.

Dessförinnan arbetade Karin vid Högskolan i Kalmar under nio år. Först som näringslivskoordinator, som handlade om samverkan mellan näringsliv, forskare och studenter. Sedan som informatör med ansvar för presskontakter, intern- och forskningsinformation.

I botten har Karin Ekebjär en gedigen utbildningsbakgrund med bl.a. en fil kand examen från Uppsala universitet inom personal- och arbetslivsfrågor, med fördjupning inom informationsvetenskap.

Karin är också en sann föreningsmänniska och har tidigare, förutom i Kalmar FF, varit engagerad i Kalmar SK, Kalmar OK och Läckeby GoIF. Dessutom har hon en fotbollskarriär som startade som 11-åring i Faluklubben Slätta SK och avslutades tio år senare i Stockholmsklubben IK Tellus.

Per Stephani, Kalmar – 52 år
Per tillträdde som VD för Kalmarhem den gångna sommaren och återvände därmed till hemtrakterna efter 17 år i ”exil” på Gotland. Han är nämligen född och uppvuxen i Smedby där han också träffade sin fru Louise som är gotländska och bildade familj med två barn. Numera bor man på Bremerlyckan.

På Gotland arbetade Per sina sista tio år som VD för Nybergs Entreprenad som är ett dotterbolag till NCC. Nybergs var verksamma inom bygg- och anläggning samt vägservice. Bolaget hade 100 anställda och omsatte 250 miljoner kronor. Parallellt med sitt VD-jobb var han under fyra år ordförande i Byggmästareföreningen och satt dessutom i styrelsen för Tillväxt Gotland under ett par år.

Per har varit en sann FF-are sedan barnsben då han alltid följde med sin pappa till Fredriksskans. Under Gotlandssejouren har han slaviskt följt FF från TV-soffan så snart det varit match. Dessutom har Per haft en egen ”fotbollskarriär” i Smedby BoIK med en säsong i div III som topp. Vid den tiden hade han kända FF-profiler som Affe Nilsson och Håkan Jägerbrink som lagkamrater.

 

Annons