Guldfågeln Arena

9 maj, 2014 |

Guldfågeln Arena – En Hjärtsäker Zon som räddar liv

Vid matchen Kalmar FF – GAIS i juni 2011 drabbades en åskådare av hjärtstillestånd på Guldfågeln Arena. 

Tack vare att arenan är utsrustad med hjärtstartare och väl utbildad personal som arbetar vid alla evenemang kunde livet räddas på den drabbade.

Hjärt-Lungfonden har nu gjort en reklamfilm om händelsen för att visa på vikten av utbildning och rätt utrustning på arenor och andra offentliga mötesplatser.

Guldfågeln Arena – En Hjärtsäker Zon som räddar liv

Vid matchen Kalmar FF – GAIS i juni 2011 drabbades en åskådare av hjärtstillestånd på Guldfågeln Arena. 

Tack vare att arenan är utsrustad med hjärtstartare och väl utbildad personal som arbetar vid alla evenemang kunde livet räddas på den drabbade.

Hjärt-Lungfonden har nu gjort en reklamfilm om händelsen för att visa på vikten av utbildning och rätt utrustning på arenor och andra offentliga mötesplatser.

Se filmen om Guldfågeln Arena nedan och läs mer direkt på Hjärt-Lungfondens hemsida.

Studio Kalmar FF från GuldFågeln Arena

Stefan Kappers och Daniel Vidlund flyttar ut studion till GuldFågeln Arena. På plats där finns Svante Samuelsson, Per Rosenqvist och Ronny Nilsson som ger den senaste informationen kring arenabygget.

Per berättar även om de faciliteter som kommer att finnas på arenan och ger även en blink om Kalmar FF:s ambitioner.

(mer…)

Annons