Meddelande från Kalmar FF:s styrelse

25 mars, 2018 |

Efter att det i förra veckan stod klart att en av Kalmar FF:s styrelseledamöter bland de många klubbar och idrottsföreningar han sponsrar också valt att sponsra Östers IF har diskussionerna gått höga. Kring denna sponsring  kan man ha många synpunkter. En del ropar på omedelbar avgång medan andra menar att man faktiskt får göra vad man vill med sina egna pengar.

Efter att det i förra veckan stod klart att en av Kalmar FF:s styrelseledamöter bland de många klubbar och idrottsföreningar han sponsrar också valt att sponsra Östers IF har diskussionerna gått höga. Kring denna sponsring  kan man ha många synpunkter. En del ropar på omedelbar avgång medan andra menar att man faktiskt får göra vad man vill med sina egna pengar.

Den uppkomna situationen kräver viss eftertanke. Styrelseledamöterna har precis utsetts av föreningens medlemmar genom årsmötet. Det är årsmötet och ingen annan som beslutar vilka som ska vara styrelseledamöter eller inte. Samtidigt får det aldrig finnas tvivel om att styrelsen i alla lägen arbetar för föreningens och ytterst lagets bästa. Vår vision och mål är att Kalmar FF alltid ska vara med och spela med de bästa lagen.

Styrelsen har följt diskussionen i massmedias och sociala medier. Enskilda ledamöter har på olika sätt kontaktats och synpunkter både för och emot sponsringen har framförts. Därför har styrelsen idag, vid ett extrastyrelsemöte, haft en ingående diskussion för att göra en så bred och klok bedömning av situationen som möjligt.

Richard Teern som tidigare och även vid detta möte förklarat sin kärlek till idrotten och Kalmar FF beklagar hur hans sponsring av Östers IF kan tolkas. Beslutet om sponsring grundar sig enbart på hans roll som affärsman och har många kunder som kommer från Växjö med omnejd. 

– Jag älskar idrott i allmänhet och Kalmar FF i synnerhet! Mitt engagemang som styrelseledamot för Kalmar FF får det inte råda tvivel om. Givetvis vill jag i alla lägen att Kalmar FF vinner våra matcher. Som styrelseledamot arbetar jag alltid för föreningens och lagets bästa. Mitt företags engagemang i Östers IF är enbart utifrån affärsmässiga grunder, säger Richard Teern. 

Styrelsen menar att Richard nu gett en tillfredsställande förklaring till sin sponsring och är övertygade om att Richard även fortsättningsvis med sitt entreprenörskap och stora engagemang för föreningen kommer att bidra positivt till styrelsens arbete.

– Senaste veckan har innehållit många kontakter och samtal kring denna fråga. vägledande för mig har hela tiden varit att låta alla synpunkter komma fram och att i slutet av veckan göra en samlad bedömning och utifrån det få en samlad diskussion i styrelsen där vi gemensamt kommer fram till vad som är bäst för Kalmar FF, säger Johan Assarsson, styrelsens ordförande.

Styrelsen har idag träffats och har uttalat sitt fulla förtroende för Rickard som styrelseledamot fortsätter han. 

Nu ser vi fram emot årets fotbollssäsong där vi tillsammans, alla som är engagerade i Kalmar FF, styrelse, ledning, spelare, ledare, sponsorer och supportrar går åt samma håll.

Tillsammans är vi Kalmar FF!

 

 

Kalmar FF:s ordförande Ronny Nilsson har hastigt insjuknat

Vi vill uttrycka vår starka sympati till Ronny och hans familj och kommer att göra allt för att stötta Ronny i den kommande rehabiliteringen.

Ronny har som ordförande för Kalmar FF lagt upp en god struktur och riktlinjer för styrelsens arbete och tillsvidare kommer vice ordförande Lars Mattsson att leda styrelsearbetet. Föreningens kompetenta och starka tjänstemannaorganisation kommer att fortsätta sköta föreningens verksamhet precis som vanligt.

Styrelsen Kalmar FF

(mer…)

Annons