Bildskatt upphittad i övergivet klubbhus

23 december, 2022 | Nyhet

På julafton 2021 publicerades den första av mina KFF-historiska texter här på Kalmar FF:s hemsida. Sedan har det följt minst en text varje fredag hela 2022. Jag vill tacka alla som på olika sätt hört av sig; med frågor, korrigeringar och kompletteringar eller helt enkelt uppmuntrande tillrop, även sådana är förstås alltid välkomna! En och annan har också undrat om det kommer att serveras mer gammal KFF-historia även nästa år. Och jodå, så ska det bli!

När det är jul ska man ju vara extra generös. Så därför passar jag på att vidga synfältet och sätter inte bara fokus på KFF utan berättar även om andra föreningar och klubbar i Kalmar för mer än hundra år sedan. Det i sin tur hänger ihop med ett veritabelt skattfynd jag gjort tack vare – Kalmar AIK! 

God jul

önskar Klas Palmqvist

Det förmodligen allra första fotbollslaget i Kalmar, IF Glad Ungdom, fotograferat 1904. I sin allra första match på sommaren året därpå mötte man KFF-föregångaren IFK Kalmar, som var några månader yngre, och förlorade med 0–5. Stående från vänster Torsten Lesseur, Gunnar Jonsson, Gunnar Lundell, Viktor Andersson, Gustav Lundell och Axel Karlsson. Sittande från vänster Hjalmar Karlsson, Sven Liberth, Yngve Bergstedt, August Petersson, Erik Liberth. Den här bilden, och alla andra gamla fotografier på Torget denna gång, kommer ur Axel ”Nick” Karlssons samling, alltså han som står längst till höger i övre raden. 

Kalmars allra äldsta idrottshistoria är rörig, oklar, full av missförstånd och rena felaktigheter. Men en liten bortglömd låda, som häromåret var på vippen att hamna i soporna, har visat sig vara rena skattkistan för alla som vill veta mer om stans idrottsliv för mer än 100 år sedan.

När Kalmar AIK lämnat den 300 kvadratmeter stora barack på Fredriksskans, där man haft sitt klubbhus sedan 1993 och tagit med sig vad man behövde därifrån, fick Kalmar stads hembygdsförening uppdraget att undersöka om där fanns någonting kvar som var värt att spara åt eftervärlden. Sedan skulle baracken rivas. 

De som en vacker dag i början av september 2019 tog sig an uppdraget var Gunnar Magnusson och Bengt Bengtsson, de högt kvalificerade redaktörerna för det omistliga uppslagsverket Kalmar Lexikon (utgivet 2014). Gunnar, visste att jag ägnat en hel del tid åt att försöka reda ut och dokumentera en del av Kalmars fotbollsförflutna och bad mig komma och ta en titt.

Så medan Gunnar och Bengt röjde bland pärmar med styrelseprotokoll, verifikationer och andra dokument snokade jag runt lite på måfå bland kvarlämnat gammalt reklammaterial, uttjänta telefoner och datorskrivare. Jag drog ut skrivbordslådor, öppnade skåp och kikade i kartonger.

Men det enda som kom fram av något idrottshistoriskt intresse var en gammal trasig bild på ett bandylag, gissningsvis från 1920-talet, och jag var just på väg att ge upp när jag fick syn på en ungefär fyra decimeter lång låda, en decimeter bred och lika hög. Jag öppnade locket – till en förgången värld! 

Lådan var full av gamla skioptikonbilder, en lite större föregångare till senare tiders diabilder. Jag höll upp en av bilderna mot fönstret och fick till min förvåning se några badande människor med Kalmars gamla kallbadhus i bakgrunden. Badhuset revs 1920 och det har egentligen bara funnits ett enda känt fotografi som visar det. Och här fanns nu plötsligt ett till!

Glada badare på Kattrumpan med gamla kallbadhuset från 1858 i bakgrunden. Bilden är förmodligen tagen på 1910-talet. 

Jag tittade som hastigast på en del av de andra bilderna. Några var spräckta, men de flesta såg vid en snabb besiktning ut att vara i skapligt skick. Där fanns många lagbilder, men det gick också att se någon som stötte kula på gamla idrottsplatsen på Kvarnholmen och någon annan som hoppade höjd. Jag kände igen en bild på längdhopparen William Björneman, OS-guldmedaljör 1920, liksom en bild från ett 1.500-meterslopp 1915 med målgång på Fiskaregatan.

Som en spöklik skugga går Rolf Björkman, arrangerande IFK Kalmars och hela stans bäste medel- och långdistansare under många år, i mål som överlägsen segrare i 1.500-metersloppet – tre varv runt Gamla idrottsplatsen – vid Smålands Idrottsförbunds tävling om Löwenadlers vandringspris 1915. Längre ner på Fiskaregatan skymtar tvåan och trean, Erik Österberg och Oskar Zidén, båda tävlande för Kalmar IK. Den här bilden har tidigare ofta återgetts i en klumpigt retuscherad version och segrarens namn har felaktigt angetts vara ett helt annat.

I botten på lådan, under de drygt 70 skioptikonbilderna, gömde sig ytterligare en överraskning. Där låg en liten pappersbunt, hopvikt flera gånger. I utvecklat skick uppenbarade sig 18 maskinskrivna sidor med vad som klart och tydligt var ett föredragsmanuskript som hörde till en del av bilderna.

Jag insåg förstås att jag råkat göra ett fynd som var något alldeles extra och som skulle komma att sprida nytt ljus – och förmodligen samtidigt föranleda en hel del nya frågor – över idrotten i stan för mer än 100 år sedan. Gunnar och Bengt fick se vad jag hittat varpå jag tog med mig lådan hem, där jag har tillgång till ljusbord och lupp, för att studera bilderna mer ingående. 

Väl hemkommen läste jag först igenom manuskriptet. Där fanns mycket som jag inte kände till. Att bilderna kom ur Axel Karlssons samling framgick tydligt. Det var ett namn jag råkade vara bekant med: Axel Karlsson (1889–1973) blev ordförande när Kalmar AIK uppstod 1918 sedan Kalmar IK och IF Falken slagits samman. Axel ”Nick”, som han alltid kallades, hade faktiskt varit ordförande redan i KAIK:s allra tidigaste föregångare IF Glad Ungdom, som grundats 1903.

Skioptikonbilden på Österbergska huset på Lindölundsgatan 1 B har fått några sprickor. Det var här uppe på vinden ett tiotal pojkar i 14–15-årsåldern den 22 november 1903 grundade Kalmars första egentliga idrottsförening, IF Glad Ungdom, som så småningom kom att bli den äldsta beståndsdelen i Kalmar AIK. Huset stod fortfarande kvar en bit in på 1970-talet.

Senare hade Axel Karlsson många förtroendeuppdrag inom idrotten, bland annat i Smålands Fotbollförbund och i den kommunala idrottsnämnden i Kalmar. Han var också med om att starta Kalmar Simsällskap 1920. Axel Karlsson tog också ofta ensam på sig att arrangera insamlingar till priser i idrottstävlingar för folkskolebarn. Tidningen Östra Småland låg honom också varmt om hjärtat och han medverkade då och då i spalterna.

Axel Karlsson var till yrket målare och länge ordförande i Målareförbundets sektion 21 i Kalmar. Kommunalt var han verksam i folkskolestyrelsen, där han framför allt bemödade sig om skolgången för barnen till ”mindre bemedlade”, som omskrivningen för fattigdom löd på den tiden. Han tog också initiativet till Kalmar arbetares premiefond, som delade ut belöningar till elever i folkskolans avgångsklasser. När han överlämnade fonden till folkskolestyrelsen var det med orden: ”Hjälp barnen att få mera glädje av skolan, ge dem uppmuntran i hemmet och lär dem även förstå skolans stora värde för det uppväxande släktet.”

Att en så engagerad samhällsmedborgare också såg till att ta vara på gamla fotografier från Kalmaridrottens allra tidigaste år förvånar inte. 

Eftersom det inte går att skanna in skioptikonbilder med acceptabelt resultat på en vanlig planskanner kontaktade jag – som så många gånger förut – Eva-Lena Holmgren på Kalmar läns museum. Hon har i många år haft hand om digitaliseringen av gamla bilder, vilka sedan läggs ut på Digitalt museum så att vem som vill kan studera dem på nätet. Museet har förstås utrustning som klarar av att hantera skioptikonbilder och därmed var bevarandet av fotoskatten säkrat.

Men vem hade egentligen skrivit manuskriptet och hållit föredraget? Rubriken löd ”Från gamla plan till nya – Ett försök till kalmaritisk idrottshistoria i anslutning till Axel Karlssons skioptikonbilder”. ”Gamla plan” syftar förstås på Gamla idrottsplatsen på Kvarnholmen, som sedan länge fungerar som parkeringsplats mellan Fiskaregatan och Södra Kanalgatan, medan ”nya” avser Fredriksskans IP, tagen i bruk 1919. Texten, som är full av ändringar, strykningar och tillägg behandlar drygt hälften av skioptikonbilderna; de övriga härrör från tiden efter att den nya idrottsplatsen stod färdig och nämns inte i föredragstexten.

En av sidorna ur föredragsmanuskriptet.

Det fanns en datering uppe i högra hörnet på första manussidan: ”21/3 -51”. Rimligen hade föredraget hållits då. I Östra Smålands arkiv slog jag upp tidningslägget för mars 1951 och hittade först en notis från den 20 mars med rubriken ”Idrottssoaré”:
”I morgon kl 19.15 visas idrottskavalkaden ’Från gamla plan till nya’ på Tullskolans aula. Det blir en bildsamling med beledsagande text framförd i ett kåseri av Walter Fogelström, ordförande i AIK. Denna bildsamling omfattar åren 1903–1919 och berör Kamraterna, Gothia, Falken, Idrottsklubben m fl. Var övertygad om att man återfinner många gamla bekanta bland dessa bilder! Det bör bli en verklig högtidsstund för det idrottsintresserade Kalmar.”
Dagen efter var en annons införd för evenemanget. Förutom bildkavalkaden utlovades underhållning med sång och musik.

Annons för ”idrottssoaré å Tullskolans aula” i Östra Småland den 21 mars 1951.

Därmed var föredragshållarens identitet fastställd. Walter Fogelström tillhörde en yngre generation än Axel Karlsson. Han var född 1903, samma år som IF Glad Ungdom startades, och hade spelat fotboll i Kalmar AIK:s A-lag på 20-talet, alltså på ”nya plan”. Redan i början av 30-talet blev Fogelström klubbens ordförande under ett par år, för att sedan återkomma på posten 1950–52.

Walter ”Santos” Fogelström (1903–1964) var inne på sin andra ordförandeperiod i Kalmar AIK när han 1951 höll föredraget till Axel Karlssons bilder.
Personnotis ur ”Sveriges idrottsfolk IV” (1947)

I sin text nämner Fogelström förstås inte alla som finns med på bilderna vid namn och inte heller vem som är vem. Det är ju frågan om ett kåseri och inte om en vetenskaplig dokumentation. Man får också föreställa sig att han, om det behövdes, pekade ut personerna på bilderna och också nämnde sådant som inte finns nedtecknat i manuskriptet. Säkert kan även publiken ha bidragit med kompletterande upplysningar.

Tanken är att alla bilderna som hör till föredraget så småningom ska göras tillgängliga på Digitalt Museum, men först måste de förses med så omfattande faktauppgifter som möjligt. Det är ett detektivarbete som redan har tagit alldeles för lång tid – och jag har heller ingen annan att skylla på än mig själv… 

Men nån gång under 2023 hoppas jag i alla fall att de bilder ur Axel Karlssons samling som Walter Fogelström berättade om den där marskvällen 1951 ska finnas att se på nätet för alla som vill. Både de som publiceras här och minst lika många till.

Redan i slutet av år 1905 bytte IF Glad Ungdom namn till IF Örnen, eftersom namnet upplevdes vara så barnsligt att det försvårade medlemsvärvningen. I samma veva började det också gå bättre på fotbollsplanen. Det här laget vann Kalmar Idrottsförbunds första vandringspris 1906. Stående från vänster Gunnar Lundell, Gustav Lundell, S Andersson, K Olsson, Anshelm Franzén. Knästående från vänster: Hjalmar Karlsson, E Hägerbaum, Gunnar Eriksson. Sittande: A Petersson och A Petersson (åtminstone han till vänster ska ha hetat August i förnamn) samt A Jonsson.

CYKLING, GYMNASTIK OCH SEGLING

Den tidigast noterade sammanslutning som påminner om en sport- eller idrottsförening i Kalmar är en velocipedklubb som ska ha funnits redan 1870. På den tiden var tävlingscykling på allmän väg förbjuden. Förmodligen ägnade man sig mest åt sällskapsturer, i alla fall officiellt.

Uppgiften är hämtad ur brandchefen och idrottsentusiasten Albert ”Abbe” Florins upplysande och underhållande men inte helt igenom tillförlitliga redogörelse i minnesskriften ”Stadsfullmäktige i Kalmar 1863–1962”, utgiven sistnämnda år.

När den här bilden publicerats tidigare har den nästan alltid påståtts vara från 1908 och visa det IFK Kalmarlag som då vann Smålands-DM för andra gången. I själva verket är bilden från 1907 när IFK vann det allra första Smålandsmästerskapet. Flera av spelarna var läroverkspojkar, vilket också understryks av de anteckningar om framtida yrke som långt senare skrivits till på baksidan av bilden. Översta raden, från vänster: Torsten Borgstedt (major), John Sjöblom (läroverksadjunkt), Sigfrid Wedel (direktör), Nat. Göransson (uppgift om yrke saknas), Gustaf Larsson (bankdirektör), lagledaren Gunnar Strandberg (utan yrkesbeteckning). Mellanraden: Ivar Dahm (advokat), Sven Wallander (grosshandlare), Svantesson (titel saknas). Nedre raden: Birger Welander (läroverksadjunkt), Eric Brütte (disponent) och Hugo Küpper (bokhandlare).

De första föreningarna av mer modernt snitt i Kalmar var IF Glad Ungdom (den 22 november 1903), vars unga stiftare stod nykterhetsrörelsen nära, och IFK Kalmar (den 1 april 1904), som hade stark anknytning till läroverksmiljön. De fick efterföljare i främst IF Svea, IF Göta och Ängö IF. Alla föreningarna utövade i första hand fotboll och friidrott, men även några andra sporter som till exempel simning och vattenpolo. 

Erik Blomqvist, IF Falken, på en bild från 1912. Blomqvist var den som tog initiativet till IF Svea, som bildades den 17 juli 1907, men som måste byta namn till IF Falken när man 1911 sökte medlemskap i Riksidrottsförbundet, som säkert redan hade alltför många föreningar vid namn Svea som medlemmar. Blomqvist vann Kalmar Idrottsförbunds terränglopp i Tallhagen när det arrangerades första gången 1911 och blev Kalmarmästare i terränglöpning flera gånger. Han fick anställning som Fredriksskans förste och i många år ende vaktmästare i samband med att idrottsplatsen anlades 1919 och hade sin tjänstebostad i dåvarande tennishallen, nuvarande Gymnasten.

Med undantag för tennis – Kalmar Tennisklubb startade sin verksamhet 1914 – bildades specialföreningar för särskilda sporter inte förrän på 20- och 30-talet i Kalmar. Först ut av dem var Kalmar Simsällskap 1920. Där fick även flickor vara med och tävla, annars hade de på sin höjd fått vara medlemmar i föreningarna – och betala medlemsavgiften – men inte själva kunnat bedriva någon idrott.

Kalmar Läroverks GoIF instiftades redan 1880, som en av de första föreningarna i sitt slag i landet. Men den går förstås inte att jämföra med en vanlig idrottsförening, som grundats på initiativ av folk som vill träna och tävla tillsammans och där alla som vill kan ansöka om att få bli medlemmar.

Fem IFK-idrottare i ”civil” mundering på Gamla idrottsplatsen, året är förmodligen 1913. Från vänster Karl-Bernhard Sandbäck, William Petersson (senare Björneman), Arthur Göransson, en oidentifierad person samt Valfrid ”Valle” Johansson (senare Sternelius). Mångkamparen Johansson-Sternelius var en av de drivande krafterna i IFK. Han blev senare tullöverkontrollör i Stockholm, Göransson blev folkskollärare i Sörby i Kristianstads län, Petersson-Björneman tog guld i längdhopp vid OS i Antwerpen 1920 och var i många år chef för Scan, medan Sandbäck, som var framstående i kastgrenar, framför allt spjut, blev bankkamrer i Högsby.

Inte heller de båda gymnastikföreningar – Gymnastikföreningen Göta respektive Kalmar Kvinnliga Gymnastikförening – som startades 1891 och överlevde några år, oklart riktigt hur många, kan egentligen sägas ha varit idrottsföreningar. Gymnastiken ansågs på den här tiden inte vara sport utan något mycket ädlare, även om motsättningarna i Sverige inte var lika oförsonligt hårda som i exempelvis Tyskland. Men gymnastik innebar även i den fjällhöga nord i första hand fysisk fostran av den egna kroppen, inte sällan med militär anknytning, och ofta i truppsammanhang. Inriktningen låg mycket mer på uppvisning än på tävling. 

Valfrid ”Valle” Johansson (senare Sternelius), blev Kalmar IS ordförande i början av 20-talet. Här stöter han kula på Gamla idrottsplatsen iförd studentmössa – han tog studenten 1912 – och med IFK-stjärna på tröjan. ”En grann idrottstyp”, enligt Walter Fogelströms föredrag 1951.

I Tyskland rådde en närmast förbittrad syn på modern sport från gymnasternas sida. Det hållningslösa bollsparkandet – importerat från ”det perfida Albion”, som man gärna kallade England – betraktades närmast som ett slags fosterlandsförräderi. Spår av samma synsätt fanns även i Kalmar. I berättelsen om William Björneman som publicerades här på KFF:s hemsida den 4 februari i år, ”Kalmars enda OS-guld togs av en ölänning” (länk nedan), finns några rader om den gamle majoren och gymnastikläraren Nils Gustaf Lyckberg, som långt in på 1900-talet hade stora svårigheter att acceptera att hans elever hellre ville ägna sig åt fotboll och friidrott än åt att hoppa bock eller göra bålrullningar och armar uppåt sträck enligt ”den svenska gymnastikens fader” Per Henrik Lings (1776–1839) beprövat fosterländska metoder.

Det var saxstil som gällde när IFK Kalmars framstående höjdhoppare Bruno Gezelius tog sig över ribban på Gamla idrottsplatsen. Han ska senare ha varit flitigt anlitad som fotbollsdomare.

Skytteföreningarnas historia har förstås ännu mer militär anknytning än gymnastiken. Många sådanas uppkomst är starkt kopplad till skarpskytterörelsen, ett slags föregångare till hemvärnet, som uppstod på 1860-talet. Det gäller exempelvis Kalmar-Möre Skyttegille, som inrättades 1883 som en ombildning av den tidigare skarpskytteföreningen. 1893 bytte man namn till Kalmar Skyttegille.

Seglingen är ett specialfall. I en sjöstad som Kalmar har nog alltid kappsegling förekommit på ett eller annat sätt och det finns, enligt Albert Florin, spår av föreningsverksamhet så långt tillbaka som 1850. Först 1903 bildades emellertid Kalmar Segelsällskap, men hur tävlingsinriktat det egentligen var är oklart. Sällskapet upphörde 1918, men fyra år senare uppstod Kattrumpans Segelsällskap vilket 1925 bytte till det gamla namnet.

Men då befinner vi oss onekligen på djupt vatten, en bra bit från såväl den gamla plan som den nya…

IFK Kalmars ”gode kastare” Arthur Verner ”kom upp i cirka 35 meter så småningom”, enligt Walter Fogelströms föredrag 1951. Förmodligen i diskus, av bilden att döma.

ANDRA TIDIGA IDROTTSFÖRENINGAR I KALMAR

Förutom de föreningar som med tiden skulle utvecklas till Kalmar AIK, Kalmar FF och Kalmar SK fanns det förstås flera andra som främst satsade på fotboll och friidrott, bland andra Svenske, Drott, Najaden och Norden.

Dags för start i Smålands-DM i terränglöpning 1914. Nio deltagare fullföljde tävlingen, ettan, tvåan, fyran och femman kom från Kalmar. Vann gjorde nummer 7 Rolf Björkman, som därmed blev förste Kalmarfriidrottare att vinna ett Smålandsmästerskap.

Kvartersklubbar med lite stabilare organisation verkar ha grundats först på 1920-talet. Gamlestans BK från 1923 höll ut i många år, men det fanns också lag som exempelvis Kvarnholmens BK, Johannesborg, Malmen, Heijockskamraterna och Ängö BK. Den sistnämnda klubben ofta sammanblandad med Ängö IF, som från 1929 hetat Kalmar SK och är ett av få exempel i Sverige på att en förening som bedrivit fotboll övergått till att bli en renodlad friidrottsförening.

Ängö IF 1914, då föreningen fortfarande förfogade över ett fotbollslag. Tyvärr är inga namn nämnda, varken i Walter Fogelströms föredragsmanus eller i Ängö IF:s 20-årsjubileumsskrift, där bilden också finns med.

Kvarterslagen mötte varandra i en synnerligen lokal serie. Där förekom även de idrottsföreningar som fanns på större arbetsplatser, till exempel Verkstadsbolagets IF, Tändsticksarbetarnas IF och Margarin AB Sveas IF. Organiserad korpidrott av modernare snitt kom till först 1946, då Kalmar Korporationsidrottsförbund bildades som en direkt fortsättning på den av Östra Småland arrangerade fotbollskorpen.

Nämnas bör också att dagens IFK Kalmar ingenting har att göra med IFK Kalmar av årgång 1895, 1898 eller 1904 utan har sitt ursprung i Kalmar Godtemplares IF, som efter ett kort och måhända inofficiellt mellanspel som Kalmar Norra IF, bytte namn till IFK Kalmar 1970.

En tidig upplaga av IFK Kalmar, kanske rent av den som besegrade IF Glad Ungdom i den allra första fotbollsmatchen i stan sommaren 1905. Övre raden från vänster: E Beyron, Sven Lindegren, K G Runbäck, A Wennerberg och Albert Florin (blivande brandchef och den som skrivit den bästa översikten över den tidiga Kalmaridrotten). I mitten: H Björkstam. Sittande från vänster P Lindblom, Einar Östberg, Eric Brütte, T Åkerblom och S Dahlgren.

SVÅRÖVERSKÅDLIG IDROTTSHISTORIA

Walter Fogelströms föredragsmanuskript och Axel Karlssons bildsamling utgör betydande tillskott till den annars magra dokumentationen av Kalmaridrottens båda första årtionden.

Ett terränglopp i Skälbyallén 1913 eller 1914. Enligt Walter Fogelström ”skymta vi i första raden Erik Österberg, Carl Isakson och Karl Andersson”.

Albert ”Abbe” Florins nämnda redogörelse ”Idrotten i Kalmar” i minnesskriften ”Stadsfullmäktige i Kalmar 1863–1962” är, så vitt jag känner till, den enda mer ingående översikt i ämnet som existerar, bortsett från en B-uppsats i historia från 1991, ”Idrottsrörelsens framväxt i Kalmar stad fram till tiden runt 1930”, av Ingemar Samuelsson. Den lutar sig emellertid så tungt emot Florins framställning att den egentligen inte tillför något nytt att tala om.

I boken ”Kalmar högre allmänna läroverk 1900–1960” (utgiven 1963) berörs den tidiga idrottshistorien i några texter. Där finns också kortfattade biografier över studenter som i ungdomen varit mer eller mindre kända idrottare.

I övrigt är man hänvisad till framför allt Kalmar AIK:s och Kalmar FF:s och deras föregångares gamla protokoll och andra dokument, som i stor utsträckning finns bevarade hos Folkrörelsearkivet i Kalmar. Flera föreningar i stan har också gett ut diverse jubileumsskrifter, Kalmar AIK inte mindre än tre stycken: 1937, 1957 och 1993. Tyvärr är historiken i den sistnämnda av sådant slag att man gör bäst i att helt hoppa över den. De båda tidigare publikationerna har klart bättre ordning på klubbens förflutna, särskilt den från 1957. 

Kalmar FF gav märkligt nog inte ut någon skrift om sin egen historia förrän till 100-årsjubileet 2010: ”En resa i bilder genom hundra år”, sammanställd av Pelle Friberg och Mats Lindqvist (numera Billmark). Merparten av texterna i boken är skrivna av undertecknad. Jag tyckte det räckte att få detta faktum omnämnt i förordet, eftersom jag ansåg – och fortfarande anser – att det helt och hållet var Pelles och Mats förtjänst att det äntligen blev en ordentlig KFF-historik utgiven. 

Kenneth Ottossons ”Boken om Kalmar FF” från 2002 håller tyvärr inte måttet och är behäftad med alltför många sakfel för att kunna användas som tillförlitlig källa till KFF:s förflutna. 

IF Gothias friidrottare 1914. Fogelström nämner i sitt föredrag blivande mångårige Kalmar FF-ordföranden Oscar Jonsson, stående i mitten av övre raden, som en ”god medeldistans- och terränglöpare”. Senare var han länge specerihandlare i hörnet Smålandsgatan–Fabriksgatan. En bristfällig identifiering ger följande resultat, stående från vänster: Erik ”PG” Olsson (”PG” stod för ”Pastorns gosse”), Hjalmar Sivgård, Gustaf Zidén, Oscar Jonsson, Einar Delborn, Einar Petersson samt oidentifierad person. Knästående från vänster: Arvid Sjöström samt oidentifierad. Sittande från vänster: oidentifierad, Albert Lundqvist, Eugen Angner samt oidentifierad och oidentifierad.


I övrigt får man hoppas på att man av en lycklig slump stöter på artiklar som publicerats i lokalpressen genom åren. Där har jag haft förmånen att, förutom fri åtkomst till Östra Smålands och Barometerns tidningsarkiv, ha tillgång till både Kalmar FF:s klippböcker, som började föras 1947, och legendariske KFF-kaptenen Gunnar Svenssons egna klippböcker, vilka omfattar tiden från slutet av 30-talet fram till några år in på 50-talet. I båda samlingarna – inte någon av dem rymmer förstås allt som publicerades om KFF under de åren och de kompletterar varandra – kan man hitta artiklar som handlar om ännu äldre tider. Dessutom finns Gothiaspelaren och KFF-ledaren Einar Delborns klippböcker från åren 1918–1923 i gott förvar på Folkrörelsearkivet. De innehåller i huvudsak klipp från den tidning som då bar det otympliga namnet Kalmar–Kalmar Läns Tidning.

KFF-statistikern och -historikern Pelle Friberg och jag har också genom åren både tillsammans och var för sig försökt identifiera bilder och föremål som funnits i Kalmar FF:s ägo. Även en del av gamle KFF-speakern Torsten Björklunds (1923–1982) texter, främst i föreningens publikation Rödtoppen berör äldre tider på ett intressant och upplysande vis.

I sammanhanget ska också nämnas min bror Hans Palmqvist, vars hjälp med att på Kungliga Biblioteket i Stockholm ta fram gamla artiklar med Kalmaranknytning, främst ur Idrottsbladet, varit helt ovärderlig. Detsamma gäller professor Henrik Williams i Uppsala som vid sina besök på Carolina Rediviva gjort allt för att uppfylla de mest långtgående önskemål om KFF-anknutna texter ur sedan länge avsomnade landsorts- och huvudstadstidningar.

Kalmar IK:s fotbollslag av årsmodell 1915, då Kalmarlagen spelade om den så kallade Östra seriepokalen. Det hade sina bekymmer att utöva fotboll på Gamla idrottsplatsen, där risken var stor att bollen hamnade i vattnet, vilket detta år inträffade i en match mellan Falken och ”Klubben” (KIK) som ”måste avblåsas fyra minuter före full tid, enär bollen blåste i Ängöviken och fortsatte utåt!”

NÅGRA AV IDROTTSFÖRENINGARNA I KALMAR FÖRE 1919

• 1880 grundas Kalmar Läroverks GoIF.

• 1891 bildas Kalmar Kvinnliga Gymnastikförening och Gymnastikföreningen Göta, men båda upphör efter några år.

• 1891 startas någonting som hette Kalmar Idrottsskola, som inte heller blir särskilt långvarig.

• 1895 IFK Kalmar grundas för första gången och upphör redan året därpå.

• 1898 IFK Kalmar grundas för andra gången, men läggs ner sommaren 1900.

• 1903 bildas IF Glad Ungdom, som får betraktas som stadens första idrottsförening i något så när modern bemärkelse.

• 1904 IFK Kalmar grundas för tredje gången och lyckas bestå fram till 1918 (se nedan).

• 1905 IF Örnen uppstår i slutet av året då IF Glad Ungdom byter namn.

• 1907 startas IF Svea.

• 1909 IF Örnen byter namn till Kalmar IK, vilket i folkmun snabbt blir ”Klubben”, en beteckning som fortlever även efter sammanslagningen 1918 med Falken och namnändringen till Kalmar AIK.

• 1910 IF Göta bildas.

• 1911 blir IF Falken det namn IF Svea väljer då föreningen blir medlem i Riksidrottsförbundet (det hade på Ängö funnits en annan förening som hetat Falken, men den var redan nedlagd vid den här tiden).

• 1911 Ängö IF bildas. 1929 ändras namnet till Kalmar SK.

• 1912 IF Gothia blir det nya namnet på IF Göta när föreningen går med i Riksidrottsförbundet.

• 1914 kommer Kalmar Tennisklubb till stånd.

• 1918 uppstår Kalmar AIK då Kalmar IK och IF Falken går samman inför anläggandet av den nya idrottsplatsen på Fredriksskansområdet, eftersom myndigheterna vill få ner antalet idrottsföreningar i stan.

• 1918 blir Kalmar IS resultatet av att även IFK Kalmar och IF Gothia slås ihop, vilket sker av samma anledning som Kalmar IK och IF Falkens sammanslagning. Kalmar IS ändrar namn till Kalmar FF 1927 i samband med att halva Kalmar AIK:s A-lag kommer att ingå i det lag som för första gången får plats i det nationella seriesystemet, vilket detta år utvidgas till att omfatta även sydöstra Sverige.

Den ende jag med säkerhet törs identifiera i det här bandygänget är fjärde spelaren från vänster, Karl Gustafsson, gemenligen kallad ”Kalle Gustis”, i många år en av stans bästa idrottsmän i praktiskt taget alla sporter. Bilden uppges visa ett kombinationslag och så ställde kalmariterna gärna upp för att någon gång försöka vinna DM i bandy. Kalmarlaget lyckades nå final mot Jönköping såväl 1916 som 1917 men förlorade båda gångerna. I semifinalen mot Växjö 1917 introducerades för första gången en hejaramsa. Den var inte överdrivet avancerad: ”Heja, heja, heja, Kalmar, Kalmar, Kalmar!” men innebar ändå något nytt i stans idrottsliv.

Bearbetad och utvidgad version av en text som var publicerad i nättidningen Hela Östra Småland den 19 februari 2021. Om inget annat anges är bilderna hämtade ur Axel Karlssons samling/Kalmar läns museum.

© Klas Palmqvist

Mobil: 073-071 80 20

E-post: unionberlin@hotmail.com

Twitter: @bollkultur

Blogg: Torgetbloggen – https://torgetbloggen.blogspot.com

STORT TACK

till Eva-Lena Holmgren, Kalmar läns museum, och Gunnar Magnusson, Kalmar stads hembygdsförening.

LÄNKAR

Några av bilderna ur Axel Karlssons samling publicerade jag på Torgetbloggen den 21 april 2022 tillsammans med en text om de kallbadhusens och simsportens äldsta historia i Kalmar under rubriken ”Kalla bad på Kattrumpan”.

https://torgetbloggen.blogspot.com/2022/04/kalla-bad-pa-kattrumpan.html

Ett par bilder fanns också med i redogörelsen för Fredriksskans, som las ut här på Kalmar FF:s hemsida den 8 juli 2022, ”Galgbacke, tobak, fotboll och bostäder”.

Ytterligare någon bild finns med i texten om William Björneman, publicerad den 4 februari 2022, ”Kalmars enda OS-guld togs av en ölänning”.

Om skarpskytterörelsen i Kalmar kan man läsa två inlägg på Torgetbloggen, utlagda den 24 juni 2020 respektive den den 1 juli samma år: 

”Sjustina slog på trumman för skarpskyttarna i Kalmar”

https://torgetbloggen.blogspot.com/2020/06/sjustina-slog-pa-trumman-for.html

och ”Loppisfynd för alla väder”.

https://torgetbloggen.blogspot.com/2020/07/loppisfynd-for-alla-vader.html

Digitalt museum finns uppåt 100.000 bilder och föremål ur Kalmar läns museums samlingar

https://digitaltmuseum.se/owners/S-KA

MER KFF-HISTORIA:

Annons